Theater Naat Piek in Uden zoekt een Penningmeester en bestuursleden

Theater Naat Piek is een amateurvereniging voor podiumkunsten. Een vereniging voor jong en oud met een uitgebreid scala aan voorstellingen, waarbij je niet alleen jouw hobby mag uitvoeren, maar jezelf ook kan ontwikkelen. Een vereniging voor en door leden.

We zoeken uiterlijk per 1 november 2023 een nieuwe penningmeester voor Theater Naat Piek. Er is een gespecificeerd document met taken, maar vanwege vele details hier een beknopt overzicht. Daarnaast zoeken we algemene bestuursleden in diverse rollen.

Lees hier een uitgebreide beschrijving voor de rol van penningmeester
Taken van de penningmeester bestaan uit:

 • Onderhoudt contact met het bestuur over de financiële voortgang en het financieel beleid.
 • Informeert het bestuur over de jaarrekening, de begroting en het risicomanagement.
 • Is betrokken bij de presentatie van de jaarrekening en het jaarplan (met begroting) aan het bestuur van de Stichting en de ALV (algemene ledenvergadering).
 • Ziet toe op de financiële verloop zoals begroting, prognoses en financiële
  verantwoording (jaarrekening).
 • Ziet toe op de jaarlijkse controle door de Kascommissie.

Functie-eisen voor de rol van penningmeester zijn:

 • Heeft (ruime) ervaring met financieel beleid in het bedrijfsleven of binnen de culturele sector en/of wil dit graag leren.
 • Heeft kennis van en inzicht in financiële processen.
 • Heeft affiniteit met theater en/of vrijwilligersorganisaties.

Vaardigheden van een penningmeester bestaan uit:

 • Denkt financieel mee over de mogelijkheden en heeft oog voor financiële
  consequenties.
 • Is sociaal vaardig.
 • Beschikt over goede-, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Honorering:
De functie van penningmeester is een vrijwillige en onbezoldigde functie. Leden van het bestuur hebben geen recht op een vrijwilligersvergoeding; gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed.

Tijdsinvestering:
Het bestuur vergadert in de regel 12 keer per jaar. Voor de penningmeester is er in het voorjaar extra werk in verband met de totstandkoming van de jaarrekening en in het najaar met het opstellen van de begroting.

Verdere procedure:
Heeft u interesse in genoemde vacature dan kunt u mailen naar
bestuursleden@theater.naatpiek.nl of via postadres Pnemstraat 1, 5406 XA Uden. We nemen dan contact met u op om een gesprek te plannen en samenwerking te verkennen.