Negen kinderen moeten op doktersadvies een paar weken naar het vakantiekamp Bosjeslucht. Ze zijn slapjes en moeten nodig aansterken.

De baas van Bosjeslucht, Johanna de Wanna, zorgt samen met mevrouw VanderKeuken voor een strak en streng fit-programma. Dan komt er op een dag een bericht: Er komt een nieuw meisje. Een nieuw meisje met een nogal bijzondere naam… Wie zit daar nou op te wachten?