“Mayday, mayday, hier een bericht

voor zojuist gearriveerde dooie kneuzen:

Wilt u ophouden met huilen,

wij doen ook maar gewoon ons best.”

“Welkom, welkom, welkom in hel.

Te beleven valt er weinig,

maar ellendig is het wel!”

 

‘Leven in hel’ speelt zich af in de onderwereld, waar sinds jaar en dag een doodsaai maar uitgekiend systeem bestaat. Je komt er binnen en wordt dan in het vuur geflikkerd.

Wanneer Euridice echter bij binnenkomst weigert mee te werken en verklaart niet dood te zijn, hebben de koning en koningin van de hel toch een probleem met deze lastige klant.

Tot overmaat van ramp steken er ook nog allerlei tot dan toe onbekende problemen de kop op zoals liefde, hoop, verlangen en geluk.

‘Leven in hel’ is een lichtvoetige muzikale voorstelling waar zeker om gelachen kan worden.